ukupan broj takmičara na državnim školskim prvenstvima 2017-19.

Statistika u oblasti sporta Republike Srbije 2016.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2015-17.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2013-15.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2011-13.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2009-11.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2007-09.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2005-07.

UKUPAN BROJ TAKMIČARA NA DRŽAVNIM ŠKOLSKIM PRVENSTVIMA 2003-05.