Pravo učešća na takmičenjima imaju svi redovni učenici i učenice osnovnih i srednjih škola, koji su to pravo ostvarili prema opštim i posebnim odredbama Pravilnika o organizaciji školskih sportskih takmičenja. Status redovnog učenika dokazuje se overenom “Sportskom knjižicom” Saveza,
sa fotografijom učenika, koja mora biti overena pečatom škole i potpisom direktora.
U skladu sa Zakonom o sportu, član 143. stav 7. i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanja na sportskim takmičenjima (“Sl. Glasnik RS”, br. 15/2012), svi takmičari moraju imati lekarski pregled upisan u Sportsku knjižicu, koji ne sme biti stariji od 6 meseci, što se dokazuje pečatom i potpisom lekara nadležne zdravstvene ustanove.

Naručivanje sportskih knjižica

Naručivanje se vrši u tabeli ispod, gde ćete obavezno u polju “NARUDŽBENICA” ostaviti podatke vaše škole ili organizacije, na sledeći način:

1. Ime škole ili organizacije, mesto, ulica i broj
2. PIB škole ili organizacije
3. CRF broj (samo za škole i direktne korisnike budžeta)
4. Potreban broj sportskih knjižica (cena jedne knjižice je 70 dinara + pdv + poštanski troškovi)
​5. Kontakt telefon za dostavu