Tačka 1    
Timeless moves
Gimnazija “Bora Stanković” Niš
Nastavnica: Katarina Lazarević Brdar

Tačka 2
Step by step
Gimnazija Vrnjačka Banja
Nastavnica: Branislava Popović

Plesna tačka 3
Nadigravanje
Srednja škola „Miloje Vasić“ Veliko Gradište
Nastavnica Dragana Pajkić

Plesna tačka 4   
Ritmička rapsodija
Umetnička škola Niš
Nastavnica: Tanja Mitić i Jelena Martinović

Plesna tačka 5  
The Fantastic 14
Ekonomsko-trgovinska škola Senta
Nastavnica: Aniko Žiroš Jankelić

Plesna tačka 6
12 ruža
XII Beogradska gimnazija
Nastavnica Slađana Beatović

Plesna tačka 7  
Renegade
Gimnazija „Branko Radičević“ Stara Pazova
Nastavnica: Ivana Marković

Plesna tačka 8   
Ekonomsko kolo
Ekomsko-trgovinska škola Smederevo
Nastavnica: Vesna Momirović

Plesna tačka 9     
Južnjački zanos
Saobraćajno-tehnička škola “12. februar” Niš
Nastavnica: Bojana Jovanović

REZULTATI

NAJPOPULARNIJA PLESNA TAČKA

NAJBOLJA PLESNA TAČKA

I MESTO
Step by step
Gimnazija Vrnjačka Banja
Nastavnica: Branislava Popović

I MESTO  
Timeless moves
Gimnazija “Bora Stanković” Niš
Nastavnica: Katarina Lazarević Brdar

II MESTO   
Ekonomsko kolo
Ekoomsko-trgovinska škola Smederevo
Nastavnica: Vesna Momirović

II MESTO  
Ritmička rapsodija
Umetnička škola Niš
Nastavnica: Tanja Mitić i Jelena Martinović

III MESTO   
Timeless moves
Gimnazija “Bora Stanković” Niš
Nastavnica: Katarina Lazarević Brdar

III MESTO   
Ekonomsko kolo
Ekoomsko-trgovinska škola Smederevo
Nastavnica: Vesna Momirović