Projekat “ZdravoRastimo” po fazama

O PROJEKTU

“ZdravoRastimo” je deo globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé Healthy Kids Global Programme, koji ima za cilj edukovati učenike sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću. Na taj način, naše poruke dopiru do učenika u fazi u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja i na taj način im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti od značaja za njihov život i u kasnijem periodu. Nestlé “ZdravoRastimo” projekat je prvi put pokrenut u Srbiji 2011. godine,
Prva sezona (šk. god. 2011/2012.) projekta obuhvatila je 9 škola i 915 dece, a znanje o pravilnoj ishrani učenika sedmih razreda je poraslo za 20%.
Druga sezona (šk. god. 2012/2013.) projekta obuhvatila je više od 2000 učenika iz 18 škola, projekat imao nacionalnu pokrivenost, a znanje učenika je poboljšano za više od 11%.
U trećoj sezoni (šk. god. 2013/2014.) projekat se realizovao nacionalno, u 27 škola i obuhvatio 2800 dece širom Srbije. Znanje o pravilnoj ishrani je poraslo za više od 14% među učenicima sedmih razreda osnovnih škola.
U četvrtoj sezoni (šk. god. 2014/2015.) u Projekat je bilo uključeno 42 osnovne škole odn. 3.850 dece a njihovo znanje unapređeno je za 13%.
U školskoj 2015/2016. godini u Projekat je bilo uključeno 54 osnovne škole odn. oko 4.940 dece iz 15 gradova (Zrenjanin, Kikinda, Sombor, Sremska Mitrovica, Loznica, Valjevo, Smederevo, Kragujevac, Bor, Zaječar, Prijepolje, Novi Pazar, Niš, Kruševac i Leskovac).
U školskoj 2016/2017. godini projektom je bilo obuhvaćeno 65 osnovnih škola odnosno 5.400. učenika 7. razreda iz 18 gradova Srbije (Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Subotica, Čačak, Vršac, Kuršumlija, Prokuplje, Bajina Bašta, Sjenica, Temerin, Bujanovac, Bosilegrad, Ćuprija, Aleksinac, Trstenik, Nova Varoš i Valjevo).
U školskoj 2017/2018. godini projektom je bilo obuhvaćeno 83 osnovne škole odnosno preko 6.300 učenika 7. razreda iz 16 okruga Srbije.
U školskoj 2018/2019. godini, 90 nastavnika realizovao je projekat u 86 škola, sa 6.720 učenika 7 razreda iz 18 okruga Srbije. Putem vršnjačke edukacije, projekat je uključio i 13.500 učenika trećeg i četvrtog razreda.

U školskoj 2019/2020. godini u projekat su uključene 92 osnovne škole odnosno 7.163 učenika 7. razreda, dok je putem vršnjačke edukcije još 7.500 učenika 3. i 4. razreda uključeno u projekat. Putem online nastave  do 13.545 učenika su stigle poruke projekta.  Ukupan broj školske dece obuhvaćen programom je 28.200.

U jubilarnoj 10. sezoni projekta uključile su se 101 osnovna škola i 8.000 učenika 7.razreda. Prvi put su profesori imali priliku da u projekat uključe i učenike 6. razreda. Projekat je realizovan u neposrednom radu sa učenicima i online u zavisnosti kako je diktirala epidemiološka situacija.

U školskoj 2021/2022. godini u projekat je uključeno 98 škola i nastavnika, 7.725 učenika 7. razreda, 4.195 učenika 6. razreda i 3.918 učenika petog razreda.

U školskoj 2022/2023. godini u projekat je uključeno 101 škola i 99 nastavnika, 6.991 učenik 7. razreda, 3.121 učenik 6. razreda i 3.197 učenika petog razreda.

Projekat je odobren i ima pozitivno mišljenje za realizaciju od strane:
1. Ministartsva omladine i sporta Republijke Srbije,
2. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Edukativni materijali kreirani su od strane stručnjaka nutricionizma i usklađeni su sa preporukama Instututa za javno zdravlje Srbije ‘’Dr Milan Jovanović Batut’’.

2. CILJEVI PROJEKTA
GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:
Edukacija učenika o zdravim navikama u ishrani
Podsticanje učenika na povećavanje fizičke aktivnosti.
SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:
– Unapređivanje znanja učenika o poboljšanju kvaliteta života putem ishrane i fizičke aktivnosti, senzibilizacijom kroz sportske vrednosti,
– Podsticanje okoline (roditelja, učenika i nastavnika) da bude spremna na prihvatanje i podržavanje promena u navikama u ishrani.

CILJNA GRUPA
– Učenici od 13 do 14 godina (7. razred) – učenici će biti obučeni o zdravim navikama u ishrani i podstaknuti na bavljenje fizičkim aktivnostima.
– Učenici od 9 do 10 godina (3. i 4. razred) – vršnjački edukatori će obučiti mlađe drugare iz svoje škole o zdravim navikama u ishrani i zdravim životnim stilovima,
– Roditelji i okolina – roditelji su ti koji donose odluke o kupovini, brinu o ishrani učenika, kao i o doručku učenika, porodično okruženje najviše utiče na navike i ponašanje učenika.
– Škole – okolina – škole učestvuju u projetu na način da pružaju logističku podršku u realizaciji projekta.

STUKTURA PROJEKTA
Projekat „ZdravoRastimo“ sastoji se od edukacije, aktivacije i evaluacije.

EDUKATIVNI DEO
Edukativni deo se temelji na posebno kreiranoj brošuri oblikovanoj u četiri modula:
1. Osnovne postavke pravilne ishrane;
2. Planiranje ishrane;
3. Kako poboljšati navike u ishrani;
4. Moje telo i hrana.

1) EDUKACIJA NASTAVNIKA

Pre nego što započnu edukaciju učenika, nastavnici prolaze kroz edukativnu radionicu koju će voditi stručnjak nutricionista. Edukacija nastavnika održaće se u oktobru mesecu 2019. godine u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije.
2) EDUKACIJA UČENIKA
Nakon edukacije, nastavnici će započeti sa realizacijom Projekta u svojim školama. Nastavnik koji realizuje Projekat treba održati sva četiri predavanja u svim odeljenjima sedmih razreda (predavanja će se održati u svakom razredu posebno ili svim odeljenjima zajedno). Predavanja treba da traju jedan školski čas. Predavanja treba da se održe na času fizičkog vaspitanja, na času razrednog starešine ili u terminima izvan redovne nastave, koje će odrediti direktor škole.
Svi materijali potrebni za realizaciju Projekta (prezentacije, brošure, plakat, edukativna igra, anketni upitnici, majice…) osigurani su za sve učesnike Projekta.

AKTIVACIJA UČENIKA
Aktivacija učenika postiže se na tri načina:
1. AKTIVNO UČEŠĆE U EDUKATIVNOJ IGRI
Edukativna igra obezbeđena je za sve učesnike projekta.

2. VRŠNJAČKA EDUKACIJA
Vršnjačka edukacija predstavlja poseban vid učenja, odn. podrazumeva planski vodjene aktivnosti edukatora s njihovim vršnjacima, usmerene sticanju novih znanja i/ili razvijanju navika i stavova. Nakon završene edukacije učenika 7. razreda osnovne škole, nastavnik/edukator ima zadatak da izabere učenike koji če postati i vršnjački edukatori. U saradnji sa nastavnicima razredne nastave koji realizuju nastavu u 3. i 4. razredima, izabrani edukatori održaće dva predavanja u svim odeljenjima 3. i 4. razreda u drugom polugodištu.
Ovaj deo projekta podrazumeva promociju zdravlja, gde vršnjački edukatori umesto stručnjaka (profesora) ohrabruju zdrave obrasce ponašanja među svojim vršnjacima. Mladi na taj način stiču znanja, veštine i usvaju stavove koji će ih osnažiti u zaštiti svog zdravlja i odgovornog ponašanja.
Materijal potreban za realizaciju vršnjačke edukacije (prilagodjena prezentacija) osiguran je za sve učesnike Projekta.

3. EDUKACIJA RODITELJA
Nakon edukativne faze projekta, na redovnom roditeljaskom sastanku u svim, projektom obuhvećenim, odeljenjima 7. razreda (pre ili posle zimskog raspusta) neophodno je da vršnjački edukatori upoznaju roditelje sa projektom „ZdravoRastimo“ i osnovnim postavkama zdrave ishrane. Za tu priliku kompanija Nestlé pripremila je posebnu prezentaciju projekta sa osnovnim informacijama kao i o benefitima koje učenici imaju od projekta.
Materijal potreban za prezentaciju projekta osiguran je za sve učesnike Projekta.

4. TAKMIČENJE UČENIKA U SLEDEĆIM KATEGORIJAMA:
– Najbolja škola u izradi video filmova ili kreativni rad,
o Najbolji film po mišljenju stručne komisije,
o Najpopularniji film prema glasovima na sajtu Saveza za školski sport Srbije
– Najbolja škola u znanju (najveće pokazano znanje i napredak u znanju o zdavoj ishrani u anketama 1 i 2 a prema istraživanju Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“)
– Najbolja škola u sportu (pobednici republičkog školskog takmičenja u atletici – „ZdravoRastimo atletski kup“).
Sadržaj kreiran za potrebe projekta organizatori mogu objavljivati u medijima (novine, TV, Facebook, Youtube, web stranice).
Takođe, učenici će se podsticati da učestvuju na školskom atletskom takmičenju osnovnih škola koje je u sistemu Saveza za školski sport Srbije. Savez za školski sport Srbije u saradnji sa lokalnim Savezima za školski sport organizuje Nestlé ,,ZdravoRastimo atletski kup“ u okviru međuokružnog i republičkog školskog takmičenja u atletici.

EVALUACIJA
Evaluacija se sprovodi pre i posle edukacije učenika. Na prvom času, pre početka prvog predavanja, učenici popunjavaju Anketni upitnik 1. Na poslednjem edukativnom predavanju, po završetku predavanja, učenici odgovaraju na pitanja iz Anketnog upitnika 2. Rezultati anketa biće javno objavljeni.

DOKUMENTI ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Zdravo Rastimo broŠura 1. deo

Zdravo Rastimo broŠura 2. deo

Zdravo Rastimo broŠura

Potvrda o učešću

O projektu za nastavnike

Zdravo Rastimo u 2 modula

Zdravo Rastimo vršnjačka edukacija

Zdravo Rastimo u 4 modula

Uputstvo za profesore pitanja i odgovori

Uputstvo kako snimiti film

Zdravo Rastimo upitnik 1 pitanja

Zdravo rastimo upitnik 2 pitanja

Zdravo Rastimo pripreme za čas

Uputstvo za popunjavanje onlajn anketa

DOKUMENTI ZA ONLINE REALIZACIJU PROJEKTA

Zdravo Rastimo Osnovne postavke pravilne ishrane

Zdravo Rastimo Grupe namirnica i hranljivih materija

ZdravoRastimo Planiranje ishrane

Zdravo Rastimo Kako poboljšati navike u ishrani

ZdravoRastimo Energija

ZdravoRastimo Fizička aktivnost

DOKUMENTI ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU

VRŠNJAČKA EDUKACIJA

DOKUMENTI ZA RODITELJSKI SASTANAK

Prezentacija za roditelje

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Tanja berberski

melita ostojić

JASNA ĐUKIĆ

jelena ignjatić

ana rajić

biljana milanović

ZDRAVO KLOPAJMO KUVARI

Klik na fotografiju će vas odvesti na sajt sa kojeg možete pogledati recepte iz ZdravoKlopajmo kuvara…