Rezultati državnog školskog prvenstva 2023

Državno školsko prvenstvo 12.03.2023. - SATNICA

Izjava za maloletno lice za školsko

Izjava za punoletno lice za školsko

Propozicije - Karate

prijava takmičara