I do IV OŠ

Plesna tačka 1
World Hold On
OŠ „Đura Jakšić“ Kikinda
Nastavnica Dejana Krasin

Plesna tačka 2
Male Vile
OŠ „9. oktobar“ Prokuplje
Nastavnica: Silvana Marinković

Plesna tačka 3
Razigrani cvetići
OŠ „Dositej Obradović“ Vranje
Nastavnica: Maja Savić

Plesna tačka 4
Dance together
OŠ „Pavle Popović“ Vranić
Nastavnica: Katarina Bošković

Plesna tačka 5
Plesom do zvezda
OŠ „Radomir Lazić“ Azanja
Nastavnica: Vesna Đorđević

Plesna tačka 6     
Was it Just a Dream?    
OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad    
Nastavnica: Romana Šobot   

Plesna tačka 7     
Zasijale svetinje    
OŠ „Heroj Ivan Muker“ Smederevska Palanka    
Nastavnica: Biserka Petković i Suzana Janjić   

Plesna tačka 8     
Srce za tišinu    
OŠ „Bisa Simić“ Velika Krsna, Mladenovac   
Nastavnica: Danijela Pavlović

Plesna tačka 9     
 Karavukovo 1   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Snežana Dimitrijević

Plesna tačka 10     
 Karavukovo 2   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Danijela Stamenković

Plesna tačka 11     
 Karavukovo 4   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Ana Đorđević

Plesna tačka 12     
 Karavukovo 5   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Snežana Stamenković

Plesna tačka 13     
 Karavukovo 11   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Jadranka Filipović

Plesna tačka 14     
 Karavukovo 12   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Marija ilić

Plesna tačka 15     
 Karavukovo 13   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Aleksandra Đorđević

Plesna tačka 16     
 Karavukovo 14   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Danijela Nikolić

V A N   K O N K U R E N C I J E

rezultati

NAJPOPULARNIJA PLESNA TAČKA

NAJBOLJA PLESNA TAČKA

I MESTO
Razigrani cvetići
OŠ „Dositej Obradović“ Vranje
Nastavnica: Maja Savić

I MESTO     
Was it Just a Dream?    
OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad    
Nastavnica: Romana Šobot   

II MESTO     
Was it Just a Dream?    
OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad
Nastavnica: Romana Šobot

II MESTO     
Karavukovo 14   
OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo
Nastavnica: Danijela Nikolić

III MESTO     
Zasijale svetinje    
OŠ „Heroj Ivan Muker“ Smederevska Palanka    
Nastavnica: Biserka Petković i Suzana Janjić   

III MESTO     
Zasijale svetinje    
OŠ „Heroj Ivan Muker“ Smederevska Palanka    
Nastavnica: Biserka Petković i Suzana Janjić