U subotu 15.12.2018. na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i u subotu 22.12.2018. Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, održan je stručni seminar pod nazivom

„Školski sport i primena elementarnih igara u prvom ciklusu obrazovanja i vaspitanja – uvod u sport“

Predavači su eminentni stručnjaci u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta:
– prof. dr Vladimir Koprivica, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,
– mr Goran Petrović, Udruženje pedagoga fizičke kulture Beograda,
– prof. dr Dušan Mitić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,
– docent dr Miloš Marković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,
– docent dr Željko Rajković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,
– prof. dr Zvezdan Savić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu,
– doc. dr Nikola Stojanović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

Teme:

Senzitivni periodi u razvoju motorike, prof. dr Vladimir Koprivica, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd