1. Gimnazija u Obrenovcu – Tum Peccet

2. Ekonomsko-trovinska škola Sopot – Step bit

3. Gimnazija “Dušan Vasiljev” Kikinda – Letnje noći

4. Gimnazija “Veljko Petrović” Sombor – Isidora i Aleksej u Havani

​5. Ekonomsko-trgovinaska škola Senta – Dancing Queens

6. Druga ekonomska škola Beograd – DEŠ