Seminar 2022

U 2022. godini održan je stručni seminar pod nazivom „Organizacija, evaluacija i vrednovanje aktivnog časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja“. Seminar se nalazi u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2022/2023., 2023/2024. i 2024/2025. godinu pod rednim brojem 1075 „Organizacija, evaluacija i vrednovanje aktivnog časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja“ i za prisustvo seminaru dobija se 8 sati stručnog usavršavanja. Jedan od autora seminara je koleginica Jelena Ignjatić koja realizuje projekat „Sport u škole“.
Tokom godine održana su ćetiriseminara i to:

-19.11.2022. u OŠ “Lazar Savatić” u Zemunu

-15.11.2022. u Gimnaziji Smederevo

-17.12.2022. u OŠ „Jovan Popović“ u Novom Sadu,

– 24.12.2022. u OŠ „Sveti Sava“ u Nišu.

Agedna seminara:
10.45–11.00 Okupljanje
11.00–11.15 Upoznavanje sa ciljevima, programom i organizacijom rada na seminaru Marijana Đukić – školski pedagog
11.15–12.00 Radionica: Organizacija časa i inovativne metode u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Jelena Ignjatić – profesor fizičkog vaspitanja
12.00–12.30 Predavanje: Ostvarivanje pozitivne klime na času Marijana Đukić – školski pedagog
12.30–13.15 Predavanje: Usklađivanje plana i programa u neposrednoj nastavi i negovanje telesnog i duhovnog zdravlja Jelena Ignjatić – profesor fizičkog vaspitanja
13.15 – 14.00 Pauza za ručak
14.00 – 14.45 Radionica: Planiranje i organizacija časa po meri svakog učenika. Priprema učenika za nastup na sportskim takmičenjima i integrativni pristup u sportu i u projektu „Sport u škole“ Antonija Kosanović-Nađ – master fizičkog vaspitanja
14.45 – 15.30 Radionica: Ostvarivanje indikatora prilikom posmatranja i vrednovanja časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Marijana Đukić – školski pedagog i Jelena Ignjatić – profesor fizičkog vaspitanja
15.30 – 16.00 Pitanja i diskusija, zaključci, evaluacija i zatvaranje